Серпень 2022 р. – лютий 2023 р. – реалізація проекту "НЕ сам на сам: надання психосоціальної, інформаційної та культурно-освітньої підтримки дорослим та дітям, які постраждали від російської військової агресії"

Впродовж 5 серпня 2022 р. – 20 лютого 2023 р. Благодійний фонд «Суспільні ресурси та ініціативи» реалізовував проект «НЕ сам на сам: надання психосоціальної, інформаційної та культурно-освітньої підтримки дорослим та дітям, які постраждали від російської військової агресії» (SG54727) за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Проєкт, Бюджет якого (фінансування з боку МФВ) складало 1 097 058 грн. здійснювався під керівництвом членкині Фонду   Наталії Вікторівни Нечаєвої-Юрійчук

Мета проєкту: надання психосоціальної, інформаційної та культурно-освітньої підтримки дорослим та дітям, які постраждали від російської військової агресії та тимчасово перебувають у Чернівецькій області.

Завдання проєкту:

 1. Виявлення реальних потреб ВПО у психосоціальному супроводі, інформаційній та культурно-освітній підтримці.
 2. Проведення циклу інформаційно-навчальних семінарів, лекцій та тренінгів, спрямованих на здобуття (відновлення / удосконалення) економічної незалежності ВПО, їх фінансової грамотності, знання своїх прав та вміння їх відстоювати, навичок медіації, цифрової безпеки, профорієнтації для молоді.
 3. Проведення заходів, спрямованих на психосоціальну підтримку ВПО, у т.ч., організація та проведення індивідуальних та групових консультацій (зовнішнє консультування в шелтерах, кризове консультування, проведення днів відкритої психологічної підтримки, започаткування спеціалізованих груп підтримки різної тематики для жінок / чоловіків / молоді).
 4. Організація культурно-просвітницьких інтеграційних заходів (екскурсії, гастрономічні тематичні заходи, ознайомлення з історією тощо).
 5. Проведення заходів для дорослих та дорослих з дітьми (арт-студія, книжковий opener, ігри тощо).

Проєкт відкрив можливості синергії громадських організацій в допомозі та підтримці ВПО та жителів приймаючих громад, які постраждали від російської військової агресії та розв’язаної росією війни проти України. Реалізація проєкту дозволила встановити партнерські відносини з ГО «ЕЛЕОС-Україна», зокрема через активну взаємодію з шелтерами, насамперед Шелтер св. Ольги – Лужани, який виявив великий інтерес до заходів проєкту.

Серед найбільших досягнень проєкту – пробудження взаємного інтересу ВПО та жителів Мамаївської, Хотинської та Чернівецької громад до спільних культурно-мистецьких, освітніх, інформаційних тощо заходів. За час реалізації проєкту спостерігаємо позитивну динаміку як щодо кількості учасників заходів, так і щодо їхньої активності під час заходів, взаємного інтересу до досвіду кожного / кожної учасника / учасниці, незалежно від того, звідки він / вона родом. Спільна активність сприяла взаємному зближенню та знайомству, посиленій інтеграції ВПО у життя громад, свідченням чого може бути різдвяна активність мешканок Шелтеру святої Ольги у с.Лужани, творчі гостини ВПО та жителів Хотинської громади тощо.

Одним із важливих досягнень проєкту, що, на нашу думку, повинно отримати подальший розвиток, стало поєднання традиційних та нових форматів психологічної підтримки ВПО. Фокус-групи, проведені у рамках проєкту, виявили актуальні потреби ВПО, сприяли усвідомленню ними себе у новому середовищі. Групи підтримки організовувалися відповідно до можливостей реального часу та запитів учасників. Формат психологічного марафону, запропонований психологинею проєкту О.Михайленко, зібрав учасниць-ВПО з різних куточків області. Психологічний марафон як постійно діюча упродовж 21 дня група підтримки, став майданчиком для гармонізація душевного стану, відновлення після психологічної травми для учасниць, які сьогодні проживають у різних громадах Чернівецької області. Актуальним в умовах повітряних тривог та відключення електроенергії стало поєднання онлайн та офлайн форматів, що дозволило взяти участь у групах підтримки та отримати індивідуальні консультації психолога людям різного темпераменту та фізичних можливостей.

Учасники / учасниці заходів отримали актуальну освітньо-інформаційну підтримку у сфері захисту прав людини та громадянина, дізналися про правила та алгоритм безпечної поведінки під час надзвичайної ситуації / повітряної тривоги, фінансової та цифрової грамотності, медіації та комунікації у конфлікті, мовної майстерності. Під час спільних освітніх заходів відбувся обмін досвідом та знаннями як між тренерками та учасницями / учасниками, так і між самими учасниками / учасницями заходів, посилилися комунікаційні навички учасників, їхня готовність до співробітництва та конструктивної взаємодії. У кожній із громад відбулося по 6 занять інформаційно-освітнього циклу.

Високий рівень інтересу з боку ВПО та жителів приймаючих громад засвідчив актуальність культурно-просвітницьких інтеграційних заходів. У Чернівецькій громаді, до якої на заходи приїжджають й жителі навколишніх громад, відбулося 13 культурно-просвітницьких заходів, що більше, ніж удвічі перевищує заплановану на початку проєкту кількість. 

Кількість заходів для дітей та батьків з дітьми (ВПО) також більша за заплановану: всього було проведено 29 заходів (окрім 24 запланованих у Чернівецькій громаді, було проведено 2 у Мамаївській та 3 у Хотинській громадах). В цілому робота з дітьми та батьками з дітьми (ВПО) сприяла більш глибокому знайомству ВПО з регіоном, до якого вони прибули та посиленню взаєморозуміння між ВПО та жителями громади. Останнє надзвичайно актуально для сімей, де діти вимушені були залишити звичне середовище та перейти навчатися до закладів освіти у Чернівецькій області. Частина дітей підліткового віку продовжує навчання в режимі онлайн у своїх звичних закладах освіти. Тож спільні екскурсії, дозвілля, ігри для багатьох стали відправною точкою для наступної інтеграції у громади, сприяли створенню позитивного настрою та утвердженню віри у власне майбутнє.

В цілому, реалізація даного проєкту дозволила 1) надати актуальну психологічну, культурно-інтеграційну та інформаційно-освітню підтримку ВПО, найперше тих, які проживають на базі шелтерів, зокрема, у Шелтері св.Ольги, с.Лужани та Шелтері св.Ольги, м.Хотин; 2) актуалізувати питання взаємної інтеграції ВПО та жителів приймаючих громад; 3) винести у площину практичної дії проблему взаємної інтеграції ВПО та жителів місцевих громад; 4) розвінчати окремі усталені стереотипи взаємного сприйняття ВПО та жителів місцевих громад щодо один одного.

За час реалізації проєкту вдалося досягти всіх поставлених результатів:

 1. Згідно з планом було проведено 6 фокус-груп (ФГ) для виявлення психосоціальних, інформаційних та культурно-освітніх потреб ВПО, що перебувають у Чернівецькій області (по 2 фокус-групи у Мамаївській, Хотинській та Чернівецькій громадах на початку та наприкінці проєкту). В результаті проведеного дослідження було виявлено базові потреби учасників та учасниць ФГ, серед яких для переважної більшості учасників на початку проєкту (у серпні-вересні) першому місці були названі проблеми з житлом, питання фінансового забезпечення, медичного обслуговування; фокус-групи, проведені у січні 2023 року показали, що ці проблеми залишаються актуальними, однак на перший план поступово виходять питання працевлаштування, організації дозвілля, стабілізації психологічного стану та розвиток взаємодії з жителями приймаючих громад. В результаті фокус-групового дослідження було виявлено, що однією із актуальних проблем для ВПО є проблема інтеграції у нове середовище, соціалізації у приймаючих громадах. Серед причин: стереотипи взаємного сприйняття, мовне питання, можливість участі ВПО (найперше фінансова) у культурному житті регіону, забезпечення своїх дітей тими можливостями (гурткова діяльність, навчання у художніх, музичних школах тощо), які вони втратили через російську військову агресію.

Відповідно до рекомендацій психолога (детальніше – «Звіт і рекомендації психолога за результатами проведення фокус-груп»), в рамках проєкту було запропоновано: тематичні заходи соціально-культурного спрямування (у т.ч., спільне відзначення свят, екскурсії, інші активності) для ознайомлення ВПО з місцевими звичаями та традиціями й кращої інтеграції у місцеві громади; лекції та семінари з актуальних питань (зокрема, правової тематики, фінансової та цифрової грамотності тощо), а також майстер-класи й тренінги з української мови; різноманітні можливості та формати психологічної підтримки (психологічний марафон, індивідуальні консультації, тренінги тощо); заходи для дітей та батьків з дітьми для кращої інтеграції підлітків у місцеві громади та їхньої соціалізації в умовах війни.

 1. Згідно плану, у кожній громаді (Мамаївська, Хотинська та Чернівецька) було проведено по одному циклу (6 тем) інформаційно-навчальних семінарів, лекцій та тренінгів, спрямованих на здобуття (відновлення, удосконалення) економічної незалежності ВПО, їх фінансової грамотності, знання своїх прав, уміння їх відстоювати, навичок медіації, цифрової безпеки, профорієнтації для молоді. Усього 3 цикли по 6 тем, у яких взяло участь 308 осіб. З них: 165 – ВПО, 143 – жителі місцевих громад. В анкетах зворотного зв’язку учасники заходів відзначили їх корисність та актуальність, наголосили на важливості безпосередньої комунікації та важливості їх проведення на постійній основі («побільше таких заходів», «частіше» тощо).
 2. На регулярній основі здійснювалася психологічна підтримка ВПО, започатковано три групи підтримки. ВПО та жителі громад отримали можливість психологічної допомоги у доступних й бажаних для них форматах (офлайн та онлайн), що, на нашу думку, сприяло соціальній адаптації та наступній інтеграції ВПО у життя як окремих громад, так і регіону в цілому. Позитивним моментом стало проведення майстер-класів (зокрема, з ліплення глиною) та спільного дозвілля (ГПП «Вечір можливостей», «Карта бажань і можливостей», феміністичні посиденьки, «Вечір настільних ігор» тощо) як груп психологічної підтримки. Це дозволило особам, не готовим до відкритої психологічної взаємодії зробити перші кроки у напрямку гармонізації власного психологічного стану, усвідомлення особистісних проблем та важливості наступної консультації у психолога зокрема.
 3. На етапі проектної пропозиції було заплановано 18 культурно-просвітницьких інтеграційних заходів із залученням близько 135 ВПО та 135 представників місцевих громад. За час реалізації проєкту було проведено 25 заходів: по 6 у Мамаївській та Хотинській громадах та 13 у Чернівецькій. Серед заходів: зустрічі з письменниками / письменницями та презентації книг (у т.ч., авторів – ВПО), флеш-акції та респект-зустрічі, гастрономічні зустрічі, майстер-клас з приготування буковинських страв, екскурсії та театральні зустрічі, перегляди фільмів та вистави у Чернівецькому обласному-музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Запит на подібні заходи у Чернівецькій громаді був досить високим (що, на нашу думку, зумовлено тим, що м.Чернівці – обласний центр). Відповідно, командою проєкту було запропоновано різні формати культурно-просвітницьких подій, які б сприяли кращому знайомсту ВПО з життям регіону, до якого вони прибули, взаємному знайомству ВПО та жителів місцевих громад, а також психологічній адаптації й соціалізації тих, хто був вимушений залишити власні домівки через російську військову агресію.

Всього у культурно-просвітницьких заходах взяло участь 527 осіб. 252 – ВПО, 275 – жителі місцевих громад.

 1. Реалізація проєкту дозволила налагодити системну роботу АРТ-студії «Стібок – ми зшиваємо країну» (Чернівецька громада), в рамках якої було запропоновану різноманітну активність для дітей та батьків з дітьми: від екскурсій до майстер-класів та спільного дозвілля (всього – 24 заходи). Окрім того, на запит ВПО та жителів громад були проведені заходи для дітей та батьків з дітьми у Мамаївській (2) та Хотинській (3) громадах. Всього в рамках проєкту було проведено 29 заходів за участі 517 осіб (з них – 380 ВПО та 137 – жителі громад (заплановано залучення близько 150). У заходах брали участь як діти, так і батьки з дітьми, що засвідчує актуальність організації спільного сімейного дозвілля на сучасному етапі. Один захід – екскурсія у Ботанічний сад ЧНУ 26 жовтня 2022 року, був перерваний повітряною тривогою і тому був продовжений 10 листопада.
 2. Аналіз анкет зворотного зв’язку засвідчив, що проведені у рамках проєкту інформаційно-навчальні, культурно-просвітницькі заходи, заходи для дітей та батьків з дітьми, психологічні консультації тощо показує, що надана у рамках діяльності інформація є особисто важливою для понад 90% учасників, теми заходів є актуальними, а їхні формати викликають інтерес та прагнення наступної участі.

 

Проєкт реалізовувався в умовах широкомасштабного військового вторгнення з боку Росії та розв’язаної нею війни. Станом на початок проєкту у Чернівецькій області перебувало понад 106 тисяч вимушених переселенців. З них – 35 150 дітей, частина з яких повернулася додому після деокупації територій, не знявшись, однак, з обліку. За даними ЧОВА, в області нині зареєстровано 88 619 ВПО. Їх кількість динамічно змінюється, що опосередковано вплинуло на організацію діяльності у рамках проєкту.

Упродовж серпня 2022 – січня 2023 року пропозиція гуманітарної, інформаційної, культурно-просвітницької підтримки ВПО значно зросла. В області активно запрацювали програма «Захист», центр «Турбота», а також «Молодіжний центр Чернівців «Резиденція молоді». Останній з весни 2022 року переорієнтував свою діяльність спершу на надання гуманітарної допомоги, а згодом – проведення інформаційних, культурно-просвітницьких заходів. На сторінці «Переселенцям» Чернівецької ОВА представлена інформація щодо можливості отримання екстреної психологічної допомоги, що свідчить про посилення уваги з боку органів державної влади до даної проблеми.

Потужні удари російської армії по об’єктах критичної інфраструктури вплинули на процес організації заходів у громадах: від кінця жовтня 2022 року добові ліміти у Чернівецької області значно менші за реальні потреби жителів регіону (як і всієї України). У листопаді область отримувала менше 40% від потреби потужності; у всіх громадах регіону графіки стабілізаційних відключень періодично скасовувалися й запроваджувалися екстрені відключення електроенергії. Останнє мало безпосередній вплив на процес організації та погодження часу та місця проведення заходів.

 

Організація роботи в рамках проєкту відбувалася відповідно до плану. Повітряні тривоги, викликані російською військовою агресію, вносили корективи щодо реалізації окремих заходів та подій у рамках проєкту. Відповідно, було запропоновано гібридний варіант роботи в рамках окремих заходів (зокрема, майстер-клас «Шляхетно говорити – просто», проведений у Чернівецькій міській раді 19 жовтня 2022 року) та посилено онлайнову складову у реалізації психологічного напрямку.

Проєкт реалізовувався в умовах повномасштабної війни, тож ризики, з якими зіштовхнулася команда проєкту, є спільними для всієї України: повітряні тривоги, відключення електроенергії, загальний психологічний стрес та стан психологічної дезадаптації, характерний для частини населення регіону і викликаний війною та попереднім негативним досвідом вимушеної ізоляції та переформатування діяльності та навчання через пандемію Ковід-19. Серед підлітків-ВПО були такі, які продовжують навчання у форматі онлайн і, відповідно, мають мінімальний досвід соціальної взаємодії з ровесниками. Спільні заходи різного спрямування сприяли соціальній адаптації як молодих людей, так і їхніх батьків до нової дійсності. 


Бенефіціарами проєкту стали насамперед ВПО, які прибули до Чернівецької області через російську військову агресію (дорослі та діти), а також жителі Мамаївської, Хотинської та Чернівецької громад, у першу чергу мешканці шелтерів св.Ольги – Лужани та св.Ольги – Хотин.

Серед груп населення, які отримали інформаційні, освітні, культурні та психологічні послуги в рамках проєкту: ВПО, представники приймаючих громад, у т.ч. представники етнічних спільнот, які проживають у регіоні та люди з інвалідністю (ряд заходів у Мамаївській ТГ був проведений спільно з ГО «Мрії особливих дітей»).

Загальна кількість учасників заходів (з них цифри – жінок та чоловіків): 1474 осіб

Чоловіки: 367;

Жінки: 1107

ВПО: 895

Жителі громад: 579

 

- які групи населення стали отримувачами допомоги (наприклад: ВПО, ТрО, волонтери, медперсонал, малозабезпечені родини, етнічні меншини, люди з інвалідністю тощо;

- кількість отримувачів допомоги (осіб);

- вид допомоги (що саме було зроблено/ куплено/ надано);

- регіональний розподіл отримувачів допомоги (будь ласка, вкажіть назву населеного пункту / громади, район та область).

 

Реалізація даного проєкту у Мамаївській, Хотинській та Чернівецькій громадах сприяла актуалізації питання щодо інтеграції ВПО до місцевих громад через організацію освітніх, культурних, інформаційних та ін. заходів. В усіх трьох громадах органи місцевого самоврядування підтримали дану ініціативу та надали підтримку у реалізації заходів проєкту. У Мамаївській громаді у заходах брали участь представники органів місцевого самоврядування (депутатка Г.Якуб’як та заступник селищного голови М.Гайдук), у Хотинській та Чернівецькій громадах було проведено спільні заходи – майстер-клас «Шляхетно говорити справді просто» (19 жовтня, Чернівці), тренінг «Дії та реагування» (21 жовтня 2022 р.) тощо.

Також під час реалізації проєкту було підписано Меморандум ініціативи створення регіональної мережі практиків взаємодопомоги, одним із ініціаторів якого став БФ «Суспільні ресурси та ініціативи». Серед підписантів є Н.Катрюк, голова Мамаївської територіальної громади., в якій реалізовувався проєкт «НЕ сам на сам».

Демографічні зміни, викликані війною, спричинили тотальні зміни в організації життя громад по всій Україні. Чернівецька область – найменша в Україні. Однак за час від 24 лютого до неї прибуло понад 106 тисяч осіб, які потребували забезпечення базових потреб, насамперед, та перспективи подальшої діяльності на новому місці. У порівнянні з 2014 роком, коли до області прибуло на постійне місце проживання понад 2 тисячі осіб, ситуація кардинально змінилася у зв’язку з: 1. Відвертим військовим вторгненням російської армії в Україну, триваючими бойовими діями на території нашої держави; 2) неготовністю регіону до прийому такої кількості біженців / ВПО насамперед інфраструктурно; 3) психологічним стресом / шоком, викликаним початком бойових дій на території України / втратою власної домівки тощо (за даними МОЗ, «близько 71% громадян України відчували … стрес або сильну нервозність…», що характерно для кожного регіону України, у т.ч., й Чернівецької області). Відповідно, усі сторони – як приймаючі громади, так і ВПО, потребують додаткової уваги до власних потреб та створенні умов для їхнього забезпечення.

Надання інформаційних, освітніх, просвітницьких, культурних, психологічних послуг в рамках проєкту «НЕ сам на сам» сприяло формуванню у ВПО розуміння специфіки та особливостей організації життя у приймаючих громадах, а у жителів місцевих громад – розуміння специфіки регіону, з якого прибули ВПО. Отримання нових знань у сфері правової, фінансової, цифрової грамотності, розвиток комунікаційних навичок, удосконалення навичок медіації та розуміння природи конфліктів, що є важливою умовою для особистісного розвитку та соціально-професійної інтеграції. Проведені заходи сприяли налагодженню конструктивної взаємодії та об’єктивізації оцінки ситуації в окремих громадах (до прикладу, під час тренінгу «Дії та реагування» в Хотинській громаді потреби громади були проаналізовані обома сторонами, що сприяло виробленню нового бачення перспектив розвитку самої громади»; тренінг «Конфлікт: причини та можливі варіанти виходу» у Лужанах став поштовхом для активізації взаємодії між Шелтером св.Ольги, ГО «Мрії особливих дітей» та Мамаївської селищної ради, заступник голови якої М.Гайдук брав участь у тренінгу).

Окрім того, під час тренінгів «Права людини. Безпека і війна» учасники отримали необхідні знання щодо індивідуальних прав та механізмів їх захисту, зокрема в умовах війни, а також щодо таких інструментів локальної демократії, як звернення громадян, загальні збори, консультативно-дорадчі органи, місцеві ініціативи.

Діяльність в межах проєкту вплинула (прямо чи опосередковано) на:

- дотримання прав людини: в ході реалізації проєкту було проведено ряд заходів, спрямованих насамперед на поширення знань щодо прав людини та громадянина, зокрема, тренінги у Мамаївській та Чернівецькій громадах «Права людини. Безпека і війна», де учасники / учасниці отримали необхідні знання щодо захисту власних громадянських прав (у т.ч., фінансових й майнових) в умовах війни. Під час інших заходів, зокрема, тренінгів та майстер-класів з фінансової грамотності, цифрової грамотності тренерками були надані знання щодо захисту прав споживачів, громадян у різних сферах життєдіяльності суспільства. Учасники отримали чіткі відповіді щодо алгоритмів безпечної поведінки та попередження порушення власних прав під час навчання.

- забезпечення недискримінації та гендерної рівності: усі напрямки діяльності в межах проєкту були спрямовані на забезпечення недискримінації та гендерної рівності. У заходах брали участь всі бажаючі, незалежно від віку, статі тощо. Заходи у Мамаївській (екскурсійні зустрічі «Перлини Чернівців», майстер-клас з приготування буковинських страв «Буковинський Хелловін», треніг «Конфлікт: причини та можливі варіанти виходу» тощо), Хотинській громаді (дружня тусовка «Мистецтво жити спільно», творча майстерня – лекція-дискусія «Екосумка Світлячок», флеш-акція «Єдаймося заради миру» тощо), Чернівецькій (тренінг «Письменницька майстерність та креативне письмо», Книжкова туса «Kirbaba Book», зустріч з Анною Тамазликар "Фотографія як потреба і стиль життя" тощо) громадах, не кажучи вже про заходи для дітей та батьків з дітьми, об’єднали представників різних поколінь, статі, досвіду та походження. На всіх заходах панувала доброзичлива й толерантна атмосфера, прагнення висловитися й бути почутим, взаємне розуміння та підтримка.

- протидію корупції: отримані під час проектних заходів знання щодо громадянських прав сприяли формуванню антикорупційної свідомості учасників / учасниць заходів.

- захист довкілля: під час проєкту особлива увага зверталася на проблеми навколишнього середовища і формування екологічної свідомості учасників / учасниць. Ряд заходів були зорієнтовані виключно на дану проблему: у Хотинській громаді була проведена лекція-дискусія – творча майстерня «Екосумка Світлячок»; у Чернівецькій громаді були проведені екскурсії для дітей та батьків з дітьми до Ботанічного саду ЧНУ імені Юрія Федьковича, інтерактивна екскурсія до Природничого музею ЧНУ імені Юрія Федьковича, екологічно –дослідницьке заняття «Сліди звірів» у природничому відділі Краєзнавчого музею, у яких взяли участь жителі й інших територіальних громад; у Мамаївській громаді під час інтерактивної гри «Як я цього не знав» обговорили й питання впливу війни на наше довкілля. В умовах енергетичної кризи питання збереження електроенергії вийшло на перший план й піднімалося і під час інших занять та заходів (зокрема, під час екскурсії-демонстрування в інтерактивний Музей науки «Ненудна наука»).

Реалізація проєкту позитивно вплинула на динаміку розвитку нашої організації – БФ «Суспільні ресурси та ініціативи». Найперше: команда Благодійного Фонду отримала новий досвід взаємодії в умовах відкритої війни та організації інформаційно-освітніх, культурно-просвітницьких заходів для жителів різних громад регіону. Комунікація в межах команди здійснювалася за допомогою актуальних онлайнових інструментів (зокрема, створення окремої групи у телеграмі), активного використання можливостей Google, особистої та командної взаємодії. Від самого початку реалізації проєкту здійснювався поточний моніторинг його виконання, уточнення та коригування активності у зв’язку з поточними викликами (насамперед, повітряними тривогами, відсутністю електроенергії, зв’язку тощо).

 

Організація та наступна реалізація заходів різного спрямування сприяла вдосконаленню адвокаційних та комунікаційних навичок виконавців проєкту: презентація задумів та залучення до заходів різні цільові аудиторії, у т.ч., громадські організації, органи влади та місцевого самоврядування, засоби масової інформації тощо вимагала відповідного рівня комунікаційних навичок та вмінь. Останнє сприяло вдосконаленню та саморозвитку кожного із членів команди. Підготовка інформації для подальшого поширення у ЗМІ сприяла розвитку навичок аналізу та синтезу у членів команди.

Реалізація даного проєкту сприяла формуванню позитивного іміджу як команди-виконавців, так і БФ «Суспільні ресурси та ініціативи» в цілому. За цей час було налагоджену конструктивну взаємодію з різними організаціями та інституціями у Мамаївській (Мамаївська селищна рада, ГО «Мрії особливих дітей»), Хотинській (Учнівське самоврядування Хотинського ОЗЗСО Хотинської міської рад, ГО «Міжнародна екологічна безпека», ГО «Хотинська платформа» тощо). Чернівецької (ГО «Я – Маріуполь», ГО «Друг переселенця», ГО «Лабораторія культури» тощо).

 

На нашу думку, реалізація даного проєкту сприяє формуванню українського громадянського суспільства та української політичної нації. Упродовж досить тривалого часу російські пропагандисти та політтехнологи працювали на роз’єднання українського суспільства та формування упередженого ставлення та стереотипів щодо жителів інших регіонів, особливо в контексті протиставлення Захід – Схід. Заходи проєкту були спрямовані на інтеграцію ВПО до приймаючих громад, з одного боку, та на формування / посилення взаєморозуміння між ВПО та жителями приймаючих громад. Спільна активність сприяла встановленню атмосфери толерантності та взаєморозуміння між учасниками заходів насамперед, а також між ВПО та жителями громад в цілому. Руйнування стереотипів взаємного сприйняття у жителів з різних куточків нашої держави, які через російську військову агресію опинилися в одній громаді, є одним із важливих елементів процесу формування єдиної політичної нації. Заходи проєкту, психологічна підтримка, отримувана ВПО під час його реалізації, й інформація про проєкт та його активності сприяли утвердженню ідеї єдиної української нації, яка виборює своє право на суверенітет у боротьбі з агресором.

 

Після завершення проєкту БФ «Суспільні ресурси та ініціативи» продовжуватиме діяльність у напрямку надання інформаційної, культурно-просвітницької підтримки як ВПО, так і жителям приймаючих громад Чернівецької області, зокрема у рамках роботи Відкритого університету для дорослих.

Арт-студія «Стібок – ми зшиваємо країну» продовжуватиме свою діяльність. Реалізація проєкту сприяла приверненню уваги широких кіл громадськості до діяльності Арт-студії і на сьогодні вони отримують пропозиції для розвитку співпраці у напрямку організації спільних заходів для дітей та батьків з дітьми.

Отриманий в рамках проєкту досвід взаємодії з різними громадськими організаціями та об’єднаннями, які працюють в різних сферах, плануємо використати для налагодження системної спільної роботи у напрямку соціальної інтеграції та адаптації як ВПО, так і жителів громад до життя в умовах війни та повоєнної відбудови після перемоги України.