02 липня 2019 о 11:03
Розвиток місцевої громади через громадянську освіту

Олена Танасійчук -  президент Благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи».

 

Протягом останніх десятиліть обсяг передачі знань багаторазово зріс. У наш час уже не можливо за п'ять-шість років підготувати людину до професійної діяльності раз і на все життя. Зараз щорічно оновлюється близько 5% теоретичних і 20% професійних знань.

 

Саме тому навчання протягом життя стає критичним фактором в сферах зайнятості та соціального забезпечення, економічного зростання та конкурентоспроможності. Це особливо актуально для України в умовах проведення реформи децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад. Проблема посилюється слабкою громадянською обізнаністю жителів нових ОТГ, недостатнім рівнем їх залучення до активної громадянської діяльності, браком дієвої моделі організації неформальної освіти для дорослих в сільських громадах.

Дана ситуація викликана комплексом причин, в т.ч.:

  • передачею функції вирішення соціально-освітніх і культурних проблем з державного рівня на рівень територіальних громад. При цьому ми спостерігаємо низький рівень знань щодо вирішення даних питань представниками місцевої влади, а також досвіду якісної комунікації з членами громади;
  • низькою активністю, інертністю самих членів громади, частково в результаті «споживацького підходу», так званого «побутового патерналізму» (держава (влада) зобов'язана забезпечити всім), частково через нерозуміння того, що тільки вони особисто можуть стати провідниками змін у громаді, що деструктивно впливає на діяльність активних громадян, роблячи її ситуативною і залежною від більшості. Це відбувається в основному через брак знань у активних членів спільноти щодо своїх прав, обов'язків, механізмів впливу на органи влади для вирішення важливих соціально-економічних і культурно-освітніх питань громади;
  • економічною кризою, відсутністю добре оплачуваних робочих місць на рівні села і регіону, передачею частини фінансових потоків з державного рівня на рівень територіальних громад, низьким рівнем самозайнятості населення, збільшенням трудової міграції до сусідніх країн. Знову ж таки – ключ проблеми полягає у відсутності знань і умінь управління фінансами як на макро- (громада), так і на мікро- (конкретна людина, сім'я) рівнях та недостатній рівень підприємницьких компетенцій населення.
  • специфікою поліетнічного регіону, коли в одну ОТГ об'єднуються села з різним етнічним складом.

На вирішення даної проблеми Благодійним фондом «Суспільні ресурси та ініціативи» в рамках роботи Відкритого університету для дорослих у партнерстві з Чернівецькою обласною універсальною науковою бібліотекою  ім. М. Івасюка був розроблений проект «Громадянська освіта як ключ до місцевого розвитку», реалізація якого спрямована насамперед на жителів Магальської та Острицької ОТГ у Чернівецькій області. Основною особливістю цих громад є об'єднання сіл із переважаючим українським і румунським / молдовським населенням, при якому більшість населення тут складають представники етнонаціональних меншин, а представники титульної нації є етнічною меншиною в складі ОТГ.

Передумовою роботи в рамках проекту стало підписання 22.11.2018р. Меморандумів про співпрацю в галузі освіти дорослих між цими ОТГ та Представництвом німецької неурядової організації «Німецьке об'єднання народних університетів» (DVV International) в Україні, Громадською спілкою “Українська асоціація освіти дорослих” та Благодійним фондом «Суспільні ресурси та ініціативи».
Наступним кроком в реалізації проекту стало проведення аналізу базових освітніх потреб мешканців Магальської та Острицької ОТГ. За результатами здійсненого в цих громадах соціологічного дослідження, яке включало кабінетне, якісне та кількісне, було визначено існуючі проблеми територіальних громад, виявлено потенційні можливості їх вирішення; визначено оптимальні способи і форми співпраці місцевих активістів і керівництва ОТГ, окреслено, які вміння, навички та компетенції необхідні населенню для вирішення місцевих проблем.

На основі дослідження, фахівцями та експертами в галузі освіти дорослих були розроблені дві комплексні освітні програми: «Базовий курс ефективного громадянства і комунікацій» для жінок-представниць різних етносів та «Базовий курс ефективного управління та участі» для представників органів влади та місцевих активістів. З лютого 2019 року розпочалося навчання дорослих за цими програмами у Магальській та Острицькій ОТГ.

Що таке громадянська освіта? Чому сьогодні настільки важливо опановувати нові знання, навички та вміння, незалежно від віку? Про це, а також про особливості взаємовідносин держава - громада дізнавалися мешканці ОТГ під час вступного заняття "Громадянська освіта як ключ до розвитку громад". Особливо актуальними виявилися питання участі громадян у політичних процесах та політичної відповідальності.

Під час роботи на наступному навчальному модулі – політико-правовому - мешканки  Магальської та Острицької ОТГ розглядали  такі питання, як права людини та механізми їх захисту; інструменти участі громадян в управлінні спільнотами та громадський моніторинг діяльності органів публічної влади. У малих групах жінки вправлялися в написанні електронних петицій, обговорювали вплив громадських рад, розглядали можливості бюджету участі. В ігровій формі зіставляли особисті потреби та шляхи їх вирішення з можливостями використання інструментів участі. Під час занять також було розкрито значення громадської експертизи, її поняття та механізми. Навчання сприяло засвоєнню основ правових знань, розвитку умінь приймати обґрунтовані рішення, формуванню навичок громадської діяльності, ефективного використання інструментів участі в управлінні спільнотами, моніторингу діяльності органів публічної влади та підвищенню громадянської активності.

Ще однією важливою навчальною темою став економічний модуль програми «Базовий курс ефективного громадянства і комунікацій», метою якого був розвиток  фінансової грамотності і підприємницької ініціативності, готовність брати відповідальність за власні (сімейні) фінансові рішення, вміння перевіряти виконання і відстоювати свої права в економічній сфері.

Також значна увага була приділена роботі в рамках соціально-культурного модулю, де розглядалися такі актуальні питання, як ефективна комунікація, критичне мислення, медіаграмотність та діалогові стратегії (способи вирішення конфліктних ситуацій). Під час навчання, через залучення учасниць до низки ігор, були не лише розширені їх теоретичні знання щодо цих аспектів, а й розвинуті їх уміння ефективно комунікувати, верифікувати інформацію, працювати в групі.

Програма «Базовий курс ефективного управління та участі» для представників органів влади та місцевих активістів Магальської та Острицької ОТГ мала схожі освітні модулі, проте їх наповнення було іншим. Зокрема слід відзначити проведення тренінгів з написання та менеджменту проектів, під час яких активно опрацьовувалися такі проектні ідеї, як будівництво спортивно-оздоровчого центру з басейном для дітей Магальської ОТГ та очищення берегів річок Прут, Дерелуй та Молниця, що протікають через Острицьку ОТГ. Під час же тренінгів з ефективної комунікації зі ЗМІ (в рамках соціально-культурного модулю програми «Базовий курс ефективного управління та участі») представники органів влади та місцеві активісти обговорювали роль ЗМІ у сучасному світі, розбирали потреби влади, активістів та ЗМІ, а також тренувалися створювати якісний прес-реліз та давати інтерв'ю. Загалом тривалість програм для жінок у кожній ОТГ склала 37 навчальних годин, а для представників органів влади та активістів – 16 навчальних годин.

Окрім того, 30 травня 2019 року в с. Магала та с. Остриця відбулися презентації фотовиставок “Прості обличчя непростої історії”. Виставки були присвячені звичайним буковинцям, котрі, незважаючи на усі військово-політичні катаклізми, зуміли зберегти любов до рідного краю, толерантне ставлення до інших, власні звичаї, традиції, культуру. На виставках були представлені світлини звичайних людей, родом з цих та навколишніх сіл, які пройшли через війни, реформи, політичні потрясіння, репресії, голод, депортації, та чиї долі є своєрідним віддзеркаленням долі Буковини в останні століття. Відкриття відбулося за участі голови Магальської ОТГ Олени Нандріш та деяких героїв фотовиставки з Острицької ОТГ. Презентації виставок проходили двома мовами (українською та румунською). Дані фотовиставки стали громадянськими ініціативами, організованими активними учасниками освітніх програм, бібліотеками с. Магала та с. Горбово, дирекцією Острицького НВК та колективом БФ «Суспільні ресурси та ініціативи».

Впродовж червня та липня 2019 року планується продовження освітньої роботи в рамках Відкритого університету для дорослих у Чернівцях.

Проект реалізується БФ "Суспільні ресурси та ініціативи" за підтримки DVV International Ukraine в рамках проекту "Регіональні голоси - громадянська освіта дорослих для розширення прав і можливостей локальних громад в Україні та Білорусі" у партнерстві з Українською асоціацією освіти дорослих за сприяння Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt https://www.facebook.com/AuswaertigesAmt

http://buk-visnyk.cv.ua/hromadske-suspilstvo/1469/