Головною метою та предметом діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.

Основними напрямками діяльності Фонду є:

- сприяння та подання допомоги у розвитку видавничої справи, незалежних, неупереджених, об’єктивних засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури та розбудові вільного інформаційного простору;

- сприяння практичному здійсненню місцевих програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища незахищених верств населення, талановитої молоді, розвиток та підтримку ЗМІ;

- підтримка розвитку творчих здібностей молоді, учнів, сприяння їх вихованню у дусі гуманізму, толерантності, полікультурності та поширення загальнолюдських цінностей, висвітлення їх досягнень у громадському та суспільному житті;

- інформаційна підтримка та надання правової, освітньої, інформаційної та іншої допомоги ВІЛ-позитивним особам та особам, хворим на СНІД, сприяння реалізації програм з їх соціальної адаптації;

- сприяння розвитку наукової, освітньої та просвітницької діяльності в сфері розбудови інформаційного простору, залучення широких верств населення до активної діяльності у розбудові правової демократичної держави, громадянського суспільства;

- реалізація науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, викладачам, дослідникам, вченим, студентам, учням;

- інформаційна підтримка та популяризація через ЗМІ розвитку культури та туризму, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку та туристичних програм, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних та духовних цінностей та художньої творчості;

- популяризація у суспільстві здорового способу життя, інформаційна та громадська підтримка охорони здоров’я;

- інформаційна та інша підтримка розвитку європейських та євроатлантичних інтеграційних процесів, налагодження міжнародних, в тому числі транскордонних, зв’язків між громадянами та об’єднаннями громадян для обміну досвідом, спеціалістами та напрацюваннями у сферах діяльності Фонду.

Програма Фонду 2009-2013